Moxibustió japonesa (Okyu)

Moxibustió japonesa (Okyu)

La teràpia de la moxibustió té una llarga tradició tant a Xina com a Japó. Consisteix en l’aplicació de calor amb intencions terapèutiques mitjançant una planta seca i processada, generalment l’artemisa. Aquesta planta es pot cremar de diverses formes perquè la calor o l’energia que genera penetri al cos i així poder tractar diferents trastorns, malalties i necessitats.

La moxibustió té la funció d’escalfar els meridians (els canals de l’energia corporal), eliminar el fred, i regular i dinamitzar la circulació de l’energia i de la sang.

Formes d’aplicació de la moxibustió japonesa (Okyu):

  • Okyu en grà d’arrós
  • Moxibustió amb cons (Chinetshu)
  • Moxibustió amb pur de moxa (Polo nepal)
  • Moxibustió amb cons adhesius (Ibuki)

  • Moxibustió amb caixa (Hakokyu)
  • Moxibustió sobre agulles (Kyotoshin – Kyokonshin)
  • Moxibustió amb bambú (Ontake)
  • Masatge amb calor (Ito-thermie)

L’aplicació pot ser directa sobre de la pell o indirecta, sense tocar la pell o col·locant alguna cosa entre la moxa i la pell, com poden ser protectors, gingebre, all o altres materials vegetals amb característiques medicinals.

Es pot utilitzar com a teràpia principal i fent un tractament arrel com en els casos del mètode Fukaya i mètode Sawada o també com a complement i tractament de símptomes en les sessions d’acupuntura.

Efectes i beneficis de la moxibustió:

Les seves indicacions són molt variades i amb un ampli camp d’acció: principalment produeix un efecte sobre les endorfines i cortisols, estimula el sistema immunitari i pal·lia processos gripals, reumatisme, insomni, trastorns digestius, tos, asma i trastorns ginecològics. Està molt indicada sobre tot en processos de dolor crònic, contractures musculars i per tractaments en gent gran.

Sanar y prevenir a través de la calor.